Seksyen Kawal Selia dan Automasi

  • Cetak

Fungsi Seksyen Kawal Selia dan Automasi

 

  1. Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan M&E.
  2. Menjalankan program berkaitan Keselamatan dan Plan Tindakan Kecemasan.
  3. Menjalankan pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan stesen FDS.
  4. Mengurus sistem pentadbiran stor alat ganti.
  5. Menjalankan program pembangunan berkaitan M&E.
  6. Menjalankan kerja-kerja sokongan bagi operasi kawalan banjir.