Seksyen Pengurusan Banjir

  • Cetak

Fungsi Seksyen Pengurusan Banjir

1. Menjalankan kerja-kerja pengawasan dan pengesanan ramalan banjir serta melaksanakan operasi kawalan banjir di Bilik Operasi Kawalan menggunakan Flood Detection System (FDS) SMART sepanjang masa secara 24jam x 7hari mengikut Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan.

2. Menjalankan kerja-kerja penilaian prestasi dan penyelenggaraan bagi Sistem FDS SMART, sistem peralatan hidrologi meliputi sistem SCADA struktur kawalan banjir utama mengikut functional specification yang telah ditetapkan.

3. Menyelaras pengurusan program ICT di Pusat Kawalan SMART.