Alamat Pejabat

  • Cetak

 

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

JALAN SULTAN SALAHUDDIN,

50626 KUALA LUMPUR,

MALAYSIA

Tel: +60 3 26981711/1791/1642

Fax: +60 3 26932285