MAKLUMAN SEMASA UB&KONTRAK

  • Cetak

1.Tatacara Perolehan Sebutharga May 2016

2. Pekeliling MOF Berhubung Mekanisma Kawalan Pengurusan Projek

3. Surat Pekeliling JPS Bil 10/2016 Berkenaan  Dengan Panduan  Adjudkasi Berkautan Dengan Akta CIPAA