HomeAbout UsSectionWater Resources And Hidrology

Water Resources And Hidrology

  • PDF
  • Print

BAHAGIAN SUMBER AIR DAN HIDROLOGI (BAHAGIAN HIDROLOGI DAN SUMBER AIR)

1.SEKSYEN RAMALAN BANJIR

v Memantau operasi semua stesen hidrologi JPS WPKL merangkumi stesen hujan, aras air, siren, sukat luas, web kamera supaya berfungsi dengan baik

v Merancang dan mengawalselia kerja-kerja penyelenggaraan sistem telemetri, sistem sms dan sistem siren amaran banjir

v Mengawalselia dan mengurus operasi bilik gerakan banjir

v Merancang dan menyelia kerja-kerja pembangunan untuk hidrologi

Pengurusan Sistem Ramalan dan Amaran Banjir Bersepadu Lembah Kelang (SRBAN) yang merangkumi 88 stesen cerapan baru di sekitar Lembangan Sungai Kelang

2.SEKSYEN HIDROLOGI

Memungut dan menjalankan analisis ke atas data-data hujan dan aras air

Bertambahnya stesen-stesen baru dan perlunya pembaikan kerosakan dalam memastikan semua stesen sentiasa berfungsi dengan baik

Penyelarasan dan pemantauan pematuhan kepada prosedur-prosedur Piawaian MS ISO 9001:2000 (BHSA JPS Malaysia) dan OHSAS 18001 (JPS WPKL) berterusan dan konsisten

 

 

Poll

Adakah Anda Berpuashati Dengan Perkhidmatan Yang Diberikan Oleh JPSWPKL?
 

Latest Info

Other Links

 



 

 

 

Free Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com